ผศ.ดร.ม.ล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doctor of Philosophy (Natural Environmental Studies), the University of Tokyo, Japan, 2012

Master of Landscape Architecture, University of Pennsylvania, USA, 1999

Bachelor of Science (Agriculture), Kasetsart University, Thailand, 1994

ความสนใจ

Dr. Vudipong interested in the landscapes which are related to agriculture. Multi-functionalities of this agricultural landscape become an important issue to be studied since previously focused only on food production. Cultural and Ecological functions of former productive land are in the areas of his research interests.

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

Dr. Vudipong is an Assistant Professor in Landscape Architecture at Kasetsart University. His research experience and background covers Agricultural Landscape, Urban and Peri-Urban Agriculture, Cultural Landscape, and Application of GIS for Landscape Analysis and Planning. Dr. Vudipong is teaching courses in Landscape Architectural Design and Cultural Landscape. He has been involved in the landscape planning and design projects, including the Green Infrastructure Planning of Kasetsart University Campus, Landscape Campus Planning of Kampong Speu Institute of Technology in Cambodia, Landscape Planning of Center for Highland Cultivation at Paksong in Laos. Dr. Vudipong was the recipient of the NASA-MSU Professional Enhancement Award in 2008

ติดต่อ

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : o2-942-8960 ต่อ 351

แฟกซ์ : 02-940-5413

อีเมล์ : archvpd@ku.ac.th